Regulamin Mały Piękny Zachód - I Otwarte Świebodzińskie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego

ZAPISY ZOSTANĄ OTWARTE OD 01.01.2018 

ORGANIZATORZY

Komandorzy Wacław Żurakowski, Henryk Huzar

TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ZAWODÓW

MAŁY PIĘKNY ZACHÓD  SZOSA 100 km odbędzie się 03 czerwca 2018 .

MAŁY PIĘKNY ZACHÓD MTB 35 km  odbędzie również 03 czerwca 2018 

BIURO MARATONU   : OSIR ŚWIEBODZIN otwarte od godz.08:00 do 10:00

MIEJSCE STARTU I METY :

SZOSA 100 km 

OSIR ŚWIEBODZIN  - Start  od 10:00 co 5 minut w 5 - 10  osobowych grupach .

I grupa nr startowe   od 1-5 godz.  10:00

II grupa nr startowe  od 6-10 godz. 10:05

III grupa nr startowe od 11-15 godz. 10:10

IV grupa nr startowe od 15-20 godz.10:15

itd.

 MTB 35 KM 

OSIR ŚWIEBODZIN  - Start 10:30 - organizacja startu zależna od ilości uczestników w sektorach .

META :  OSIR ŚWIEBODZIN 

Kategorie dla 100 km Szosa : to klasyfikacja OPEN w zależności od rodzaju roweru z podziałem na szosowe i inne oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Kategorie dla MTB 35 km : klasyfikacja OPEN oddzielnie dla kobiet i mężczyzn .

CEL ULTRAMARATONU

1.popularyzacja kolarstwa szosowego , górskiego  i turystyki rowerowej

2.sprawdzian wytrzymałości  w jeździe na rowerze

3.promocja miejscowości powiatu i miasta Świebodzin

4.marketing i promocja sponsorów

TRASA I ORGANIZACJA PRZEBIEGU ZAWODÓW

Na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy max po 5 - 10  zawodników. Poszczególne grupy startują w odstępach 3 minuty

Limit czasu dla dystansu 100 km 5 godzin

Punkt kontrolny i żywieniowy dla 100 km szosa  znajdować się będzie w Lubniewicach – w połowie dystansu na 50 km

Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i złożą organizatorowi oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział oraz o starcie na własną odpowiedzialność. Obowiązuje okazanie osobistego ubezpieczenia OC i NNW na czas zawodów.

Do zawodów moga byc dopuszczeni również zawodnicy ,którzy ukończyli 16 rok życia  za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych .Obowiązuje równiez osobiste ubezpieczenie OC i NNW .

 

Limit czasu dla dystansu  MTB  35 km - 2 godziny .

Obowiązkowe wyposażenie:

UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

kask sztywny,

Sprawny rower, wyposażony w oświetlenie przednie i tylne, zapasową dętkę, pompkę

Telefon komórkowy / numer podany w zgłoszeniu/

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

Pakiet startowy

Wsparcie żywieniowe oraz napoje na punkcie kontrolnym / drożdżówki, owoce, napoje zimne/

Pamiątkowy medal za ukończenie imprezy

Numery startowe na rower oraz na plecy zawodnika

Upominki od sponsorów / w miarę możliwości/

WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać poprzez Internet w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.pieknyzachod.eu

oraz na adres organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wniesienie opłaty startowej w kwocie 50 zł na konto organizatora.

Startowe należy wpłacić do 30.04. 2018

po tej dacie startowe wyniesie 100 zł 

lista startowa zostanie zamknięta w dniu 31.05.2018

Nazwa i Numer rachunku dla wpłat startowego:

 Wacław Żurakowski

Osiedle Widok 13B/10

66-200 Świebodzin

55 1090 1593 0000 0001 3398 2513

z dopiskiem MAŁY PIEKNY ZACHÓD oraz imię i nazwisko uczestnika Szosa lub MTB !!!

W przypadku rezygnacji ze startu w zawodach startowe nie będzie zwracane.

RUCH DROGOWY

100 km Szosa 

Maraton będzie przeprowadzany przy otwartym ruchu pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.

Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Trasa MTB bedzie zabezpieczona i poprowadzona poza ruchem drogowym .

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Zawodnicy pokonują trasę samodzielnie. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie.Na całej trasie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Odstępstwo od tego zakazu powoduje dyskwalifikacje. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy w przypadku stwierdzenia przez służbę medyczną niezdolności do kontynuowania dalszej jazdy lub niestosowania się do przepisów regulaminu.

Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność na punkcie kontrolnym oraz w napotkanych po drodze punktach handlowych.

Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik maratonu.

Zawodnik, który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w zawodach traci prawo do zwrotu wpisowego oraz wszystkich świadczeń związanych z opłata startowa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na zawody oraz powrotu do domu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika maratonu osobom trzecim lub innym uczestnikom zawodów.

Każdy uczestnik zawodów bierze udział na własną odpowiedzialność.

Uczestnik maratonu w wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do zawodów akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych organizatora oraz dla celów marketingowych imprezy. Zezwala także na zamieszczanie swojego wizerunku oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej organizatora ( zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 Nr 101 poz.926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczna zgodnie z Ustawa z dnia 18.07,2002 (Dz. U. 2002r. Nr144,poz. 1204).Każdego uczestnika maratonu obowiązuje znajomość regulaminu zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: Wacław Żurakowski - tel. 508 315 185

 Henryk Huzar - tel.  603 942 870