Regulamin 2001 km Non Stop

 

Regulamin 2001 km Non Stop II Edycja 

Uwaga !

Ultramaraton Bałtyk - Sudety Tour odbędzie się zasadach które określone zostały w poniższym regulaminie .Start nastapi w terminie ultramaratonu 1001 km to jest 03.09.2021 o godz.8 :00 a jego zakończenie 08.09.2021. Po przejechaniu odcinka " południowego " -  Uczestnik musi kontynuować jazdę przed ukończeniem 70 h ( limitu ) dla 1001 km . Limit czasu przejazdu odcinka " północnego "  to 70 h  ( sumarycznie 140 h )  km 

REGULAMIN ULTRAMARATONU „ BAŁTYK SUDETY TOUR 2001 km NON STOP „ - 2 EDYCJA ( CYKL " HUZAR CUP " )

W ULTRAMARATNIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ TYLKO CI KTÓRZY UKOŃCZYLI GDZIEKOLWIEK UDOKUMENTOWANY DYSTANS CO NAJMNIEJ 1000 - 1200 KM NON STOP LUB DŁUŻSZY  W LIMITACH CZASOWYCH .

LIMIT STARTUJĄCYCH : BEZ OGRANICZEŃ

UWAGA !!! 

NIEMNIEJ JEDNAK ABY ULTRAMARATON ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY TO NA STARCIE WINNO STANĄĆ CONAJMNIEJ 20 UCZESTNIKÓW .

1. ORGANIZATOR

Henryk Huzar przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rowerzystów „ Odjechani – TEAM.PL”

2. KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor : 
Sędzia główny : 
Sędzia Mety : 
Sędzia trasy :

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

03.09.2021 – 08.09.2021

Baza Maratonu – Hotel Łęecki Posnania lub Ośrodek Wypoczynkowy IRENA - TAM GDZIE ZAWSZE  Ewa i Jarek Niesulice 
Start : Baza Maratonu : Hotel Łężeczki Posnania lub   Ośrodek Wypoczynkowy IRENA - TAM GDZIE ZAWSZE  Ewa i Jarek Niesulice 
Meta : Baza Maratonu : Hotel Łężeczki Posnania lub  Ośrodek Wypoczynkowy IRENA - TAM GDZIE ZAWSZE Ewa i Jarek Niesulice 

Harmonogram :

02.09.2021 ( czwartek  )


godz. 10.00-20.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu 
godz. 18.00- 20.00 – odprawa techniczna w Biurze Maratonu 
godz. 20.00-22.00 – wspólna kolacja połączona z wernisażem i recitalem jednego z Bardów .


03.09.2021 ( Piątek) Start 08:00 grup 6 osobowych co 5 minut 


08.09.2021 ( kŚroda  ) Uroczyste zakończenie w Bazie Maratonu o godzinie 17:00 
Zamknięcie Maratonu godz. zostanie podana później - limit czasu przejazdu 2001 km 140 godzin
UWAGA ! 


PRECYZYJNY KILOMETRAŻ ZOSTANIE PODANY DO 31 LIPCA 2021

4. NOCLEGI

Hotel Łężeczki Posnania lub Ośrodek Wypoczynkowy IRENA - TAM GDZIE ZAWSZE Ośrodek Wczasowy Ewa i Jarek:

Równocześnie tutaj znajdować się będzie :
Biuro Maratonu
Odprawa Techniczna

5. CEL ULTRAMARATONU

Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 2001 km Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Maraton 2001 km wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
Odbędzie się na terenie pagórkowato – górzystym z sumą przewyższeń około 16 000 – 17 000 m 
Na starcie uczestnicy podzieleni będą na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut. ( Open,Team  ) 
Uczestników dla 2001 km obowiązuje limit czasu : 135 godzin ( Open , Team  )
Duży Punkt Kontrolny dla 2001 km : przewidywana ilość to 5 punktów -  możliwość wzięcia prysznica i spania oraz przepak .
• Punkt Kontrolny Żywnościowy – przewidywana ilość to 14-15 punktów

OFICJALNE POTWIERDZENIE TRASY

MIEJSCA STARTU I METY

ORAZ DPK I PK ZOSTANIE DOKONANE DO 31 LIPCA 2021

Meta Baza Maratonu – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek oraz możliwość prysznica 
Maraton zostanie rozegrany w kategoriach : Open ,Team 
Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
Opis trasy oraz rozmieszczonych PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.
Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów .

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.
Obowiązkowe wyposażenie:
Kask sztywny.
Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone).
Dowód osobisty.
Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
wsparcie żywnościowe na 14-15 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)
wsparcie żywnościowe na 5 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)
ciepły posiłek na mecie
torbę na przepak
elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu)
numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach zawodnika
ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie
upominki od sponsorów
udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej
pamiątkowy medal wraz z imiennym certyfikatem ukończenia maratonu (dla osób które ukończyły maraton )

Poza opłatą startową organizatorzy umożliwiają : zakup koszulki kolarskiej lub całego stroju kolarskiego ( koszulka + spodenki ) dla osób , które wniosą opłatę za koszulkę lub strój kolarski .Koszulki będą personalizowane .Przy rejestracji nalezy podać rozmiary koszulki i spodenek .

UWAGA ! Wpłatę  należy dokonać do 31 lipca  2021 na rachunek podany niżej. .Stroje i koszulki bedą  wówczas do odbioru wraz  w pakietami startowymi. Producent strojów  to Prinzwear http://prinzwear.com/ Koszulka 130,00 PLN Spodenki 190,00 PLN Srój Kolarski 320,00 PLN .Po tym terminie zamówienia nie  będą realizowane .

8. KARY

Szczegółowy wykaz jest opublikowany w  załączniku :

http://ultracycling.pl/kary.pdf

9. WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej

http://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia

Opłata rejestracyjna w terminie 7 dni od zgłoszenia
• 150 ,00 PLN na każdego uczestnika (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa :

750,00 PLN ,

Termin wpłaty: do 31.07.2021

Zgłoszenie osób towarzyszących
osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: pasta party w czwartek  , ciepły posiłek - impreza zakończeniowa oraz umożliwia do korzystanie z infrastruktury BAZY.

• do 31.07.2021; 100 PLN /os.

10. REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

• do 31.07.2021 Zwrot 100  % opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
• po 31.07.2021 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

Wpłaty - Nr rachunku :

Adam Huzar

62-045 Pniewy ul.Turowska 48


36 1240 1747 1111 0010 8680 6968


z dopiskiem BAŁTYK SUDETY TOUR  oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników !!!!!

UWAGA ! Lista startowa i zapisy zostaną zamknięte 31 lipca 2020 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. •Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. Grupy startowe 

  • dobór w grupy startowe odbywa się na podstawie aktualnego rankingu Pucharu Polski Ultra 2019 / 2020. 
  • zawodnicy którzy nie są klasyfikowani w PPUltra przydzielani są do grup losowo za grupami z rankingu .
  • każda grupa startowa liczy 6 zawodników. Grupy startują w odstępach 5 minut.

Indywidualny dobór w grupy startowe 

  • dobieranie się w grupy przez poszczególnych zawodników jest dozwolone
  • wsparcie własnego samochodu na całej trasie, na części, lub wyłącznie na punktach kontrolnych jest dozwolone
  • dozwolona jest także pomoc udzielana przez osoby nie będące zawodnikami (na trasie lub tylko na punktach kontrolnych )

Należy jednak pamiętać, że tak dobrane osoby będą miały status TEAMU (od T1 do T6) i będą klasyfikowane w osobnej kategorii. Dzięki korzyści uzyskanej z doboru i wsparcia będą miały niższy limit czasu przejazdu. W przypadku stwierdzenia takiego wsparcia bez wcześniejszego zgłoszenia kategorii T – zawodnik otrzymuje regulaminową karę czasową .

13. INFORMACJE DODATKOWE .

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Henryk Huzar pod nr telefonu 603 94 28 70 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.