Regulamin 2001 km Non Stop

 

Uwaga !

Ultramaraton Bałtyk - Sudety Tour odbędzie sie na odmiennych zasadach niż określone zostały w poniższym regulaminie .Zostaną one ustalone idywidualnie z poszczególnymi uczestnikami .Start nastapi w terminie ultramaratonu 1001 km i MP to jest 06.09.2018 o godz.8 :00 a jego zakończenie 10.09.2019 . Po przejechaniu 1039,5 km Uczestnik musi kontynuować jazdę przed ukończeniem 70 h ( limitu ) dla 1001 km . Limit czasu przejazdu odcinka " północnego "  to 65 h  ( sumarycznie 135 h ) -  który wynosi  1054,2 km

razem 2093,5 km.

 

REGULAMIN ULTRAMARATONU „ BAŁTYK SUDETY TOUR 2001 km NON STOP „ - 2 EDYCJA ( CYKL " HUZAR CUP " )

W ULTRAMARATNIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ TYLKO CI KTÓRZY UKOŃCZYLI GDZIEKOLWIEK UDOKUMENTOWANY DYSTANS CO NAJMNIEJ 1000 - 1200 KM NON STOP W LIMITACH CZASOWYCH .

LIMIT STARTUJĄCYCH : BEZ OGRANICZEŃ

1. ORGANIZATOR

Henryk Huzar przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rowerzystów „ Odjechani – TEAM.PL”

2. KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor : Wacław Żurakowski
Sędzia główny : Robert Janik
Sędzia Mety : Małgorzata Kubicka 
Sędzia trasy :

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

04.09.2019 – 08.09.2019

Baza Maratonu – OW HOTEL ŁĘŻECZKI ( POSNANIA ) 
Start : Baza Maratonu Łężeczki 
Meta : Baza Maratonu Łężeczki

Harmonogram :

03.09.2019 ( wtorek )
godz. 10.00-20.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu 
godz. 18.00- 20.00 – odprawa techniczna w Biurze Maratonu 
godz. 20.00-22.00 – wspólna kolacja 
04.09.2019 ( Środa ) Start 08:00 grup 6 osobowych co 5 minut 
08.09.2019 ( Niedziela ) Uroczyste zakończenie w Bazie Maratonu o godzinie 17:00 
Zamknięcie Maratonu godz. zostanie podana później - limit czasu przejazdu 2001 km 135 godzin
UWAGA ! 
PRECYZYJNY KILOMETRAŻ ZOSTANIE PODANY DO 31 LIPCA 2019

4. NOCLEGI

OW HOTEL ŁĘŻECZKI ( POSNANIA ) :

Równocześnie tutaj znajdować się będzie :
Biuro Maratonu
Odprawa Techniczna
Pole biwakowe

5. CEL ULTRAMARATONU

Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 2001 km Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Maraton 2001 km wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
Odbędzie się na terenie pagórkowato – górzystym z sumą przewyższeń około 16 000 – 17 000 m 
Na starcie uczestnicy podzieleni będą na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut. ( Open i Solo ) 
Uczestników dla 2001 km obowiązuje limit czasu : 135 godzin ( Solo i Open )
Duży Punkt Kontrolny dla 2001 km : Niechorze , Barlinek , Łężeczki , Trzebnica - Księginice oraz Karpacz Camp 66 - ciepły posiłek , możliwość wzięcia prysznica i spania oraz przepak .
• Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość od 6- 7 w zależności od możliwości organizacyjnych – przewidywana lokalizacja to : , Pniewo lub Stepnica , Polanów , Gostyń ,Rudawa Orlica lub Schronisko Spalona , Ludwikowice lub Radków , Kościelniki lub Iłowa , Krosno Odrzańskie

OFICJALNE POTWIERDZENIE TRASY ORAZ DPK I PK ZOSTANIE DOKONANE DO 31 LIPCA 2019

Meta Baza Maratonu Łężeczki – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek oraz możliwość prysznica 
Maraton zostanie rozegrany w kategoriach : Solo i Open 
Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
Opis trasy oraz rozmieszczonych PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.
Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów .

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.
Obowiązkowe wyposażenie:
Kask sztywny.
Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone).
Dowód osobisty.
Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
wsparcie żywnościowe na 6-7 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)
wsparcie żywnościowe na 5 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)
ciepły posiłek na mecie
torbę na przepak
elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu)
numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach zawodnika
ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie
upominki od sponsorów
udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej
pamiątkowy medal wraz z imiennym certyfikatem ukończenia maratonu (dla osób które ukończyły maraton )
koszulkę kolarską dla osób które wniosły stosowną opłatę z możliwością dokupienia spodenek ( dla osób które ukończyły maraton )

8. KARY

Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku

9. WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej

http://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia

Opłata rejestracyjna w terminie 7 dni od zgłoszenia
• 60 ,00 PLN na każdego uczestnika (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa :

550,00 PLN z koszulką kolarską ( Solo i Open )
460,00 PLN bez koszulki kolarskiej ( Solo i Open )

Termin wpłaty:

do 31.07.2019; 550.00 PLN z koszulka 
do 31.07.2019 460,00 PLN bez koszulki 
po 31.07.2019 ; 650,00 PLN z koszulką 
po 31.07.2019 560,00 PLN bez koszulki

Zgłoszenie osób towarzyszących
osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: pasta party we wtorek , ciepły posiłek w niedzielę ( impreza zakończeniowa) oraz umożliwia do korzystanie z infrastruktury BAZY.

• do 31.07.2019; 50 PLN /os.
• po 31.07.2019; 60 PLN /os.

10. REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

• do 15.08.2019 Zwrot 75 % opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
• po 15.08.2019 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

Wpłaty - Nr rachunku :

Adam Huzar
62-045 Pniewy ul.Turowska 48
36 1240 1747 1111 0010 8680 6968
z dopiskiem BAŁTYK SUDETY TOUR  oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników !!!!!

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. •Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. INFORMACJE DODATKOWE .

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Henryk Huzar pod nr telefonu 603 94 28 70 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.