Brevety w Cyklu Piękny Zachód - Huzar Cup 2023

Brevety 500

 

Co to jest brevet?

Brevet to długodystansowy rajd rowerowy w czasie, którego uczestnicy muszą przejechać z góry zdefiniowaną trasę meldując się w zdefiniowanych punktach pośrednich w zdefiniowanym limicie czasu (nie szybciej niż i nie wolniej niż). Standardowe dystanse na jakich organizuje się brevety to 200km, 300km, 400km i 600km. Zbiór zasad, które obowiązują uczestników i organizatorów został zdefiniowany przez Audax Club Parisien (ACP) i musi być stosowany przez wszystkich organizatorów brevetów na całym świecie. Są to między innymi zasady dotyczące limitów czasu na przejazd, zasada samowystarczalności pomiędzy punktami kontrolnymi, nie wyścigowy charakter brevetów oraz wiele innych zasad. Brevety odbywają się w otwartym ruchu samochodowym co oznacza, że uczestnicy muszą się stosować do przepisów ruchu drogowego obowiązujących na danym terenie.

Co to jest homologacja?

Określenie homologacja jest używane w dwóch znaczeniach: po pierwsze homologacja brevetu oznacza, że jest on uznawany przez ACP, a jego wyniki są rejestrowane przez tą organizację. Po zarejestrowaniu wyników ACP nadaje unikalny identyfikator wynikowi każdej osoby która ukończyła dany brevet, ten identyfikator to właśnie homologacja. Homologacje służą udowadnianiu, że ukończyło się brevety na konkretnych dystansach co jest wymagane przez organizatorów niektórych super brevetów czyli imprez na dystansie 1000 km+.

W Cyklu Piękny Zachód - Huzar Cup 2023 w uzgodnieniu z Audax Poland (Randonneurs Polska) dystanse 201,301,401,601 będą posiadały homologację uprawniającą do udziału w tradycyjnym już Paryż – Brest – Paryż 2023.

Szczegółowe informacje co do zasad uczestnictwa w Cyklu Piękny Zachód i uzyskania homologacji dla poszczególnych uczestników wraz z aktualizacją strony: pieknyzachod.eu zostaną ogłoszone w pierwszych dniach miesiąca października 2022.