Regulamin 1001 km Non Stop - rok 2022

 

IV EDYCJA 

Zapisy rozpoczną się od 1 października 2021 lub wcześniej 

 

REGULAMIN ULTRAMARATONU „ DUŻY PIĘKNY ZACHÓD 1001 km NON STOP „ - 4 EDYCJA ( CYKL " HUZAR CUP " )

W ULTRAMARATNIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ TYLKO CI KTÓRZY UKOŃCZYLI GDZIEKOLWIEK UDOKUMENTOWANY DYSTANS CO NAJMNIEJ 500 – 700 KM NON STOP W LIMITACH CZASOWYCH .

 

LIMIT STARTUJĄCYCH : bez ograniczeń 

DŁUGOŚĆ TRASY około  : 1030 - 1050 km 

LIMIT CZASU : 70 godzin

UWAGA : Maraton rozegrany zostanie tylko w kategorii OPEN ( grupy 6 osobowe ) Grupy startowe będą ustalane losowo .

 

UWAGA !!! 

NIEMNIEJ JEDNAK ABY ULTRAMARATON ZOSTAŁ PRZEPROWADZONY TO NA STARCIE WINNO STANĄĆ CONAJMNIEJ 20 UCZESTNIKÓW .

 

1. ORGANIZATOR

 

Henryk Huzar przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rowerzystów „ Odjechani – TEAM.PL”

 

2. KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor : 
Sędzia główny : 
Sędzia Mety :  
Sędzia trasy :

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

02.09.2022 – 04.09.2022

Baza Maratonu – Hotel Łężeczki Ponania  lub Ośrodek Wypoczynkowy IRENA - TAM GDZIE ZAWSZE Ośrodek Wczasowy Ewa i Jarek - 
Start : Baza Maratonu Łężeczki lub  Niesulice 
Meta : Baza Maratonu Lężecki lub Niesulice 

Harmonogram :

01.09.2022 ( czwartek )
godz. 10.00-20.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu 
godz. 19.00- 20.00 – odprawa techniczna w Biurze Maratonu 
godz. 20.00-21.00 – wspólna kolacja 


02.09.2022 ( Piątek ) Start 08:00 grup 6 osobowych co 5 minut 


04.09.2020 ( Niedziela ) Uroczyste zakończenie w Bazie Maratonu o godzinie 16:00 


Zamknięcie Maratonu godz. zostanie podana później - limit czasu przejazdu :  70 godzin

 

4. NOCLEGI

 

Hotel Łężeczki Posnania  lub Ośrodek Wypoczynkowy IRENA - TAM GDZIE ZAWSZE Ośrodek Wczasowy Ewa i Jarek : - Równocześnie tutaj znajdować się będzie :
Biuro Maratonu
Odprawa Techniczna

 

5. CEL ULTRAMARATONU

 

Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 1001 km Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.

 

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Maraton 1001 km wymagają bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
Odbędzie się na terenie pagórkowato – górzystym z sumą przewyższeń około 10 000  m 
Na starcie uczestnicy podzieleni będą na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut. 
Uczestników dla 1001 km obowiązuje limit czasu : 70 godzin i zostanie rozegrany tylko w kategorii OPEN 
Duży Punkt Kontrolny dla 1001 km Biały Kościół  km oraz Kudowa Zdrój  - ciepły posiłek , możliwość wzięcia prysznica i spania oraz przepak .
• Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość od 4- 5 w zależności od możliwości organizacyjnych – przewidywana lokalizacja to : ,Gostyń , Księginice , Biały Kosciół  ,Kudowa Zdrój , Ludwikowice  Jarkowice , Kościelniki Górne  ,Iłowa ,Lubsko ,Niesulice 

 

OFICJALNE POTWIERDZENIE TRASY

MIEJSCA STARTU I METY 

ORAZ DPK I PK ZOSTANIE DOKONANE DO 31 LIPCA 2022

 

Meta Baza Maratonu Łężeczki lub Niesulice – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek oraz możliwość prysznica 
Maraton zostanie rozegrany  tylko w kategori  OPEN 
Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
Opis trasy oraz rozmieszczonych PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.
Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów .

 

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

 

Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.


Obowiązkowe wyposażenie:
Kask sztywny.
Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone).
Dowód osobisty.
Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
wsparcie żywnościowe na 8-9 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)
wsparcie żywnościowe na 2 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)
ciepły posiłek na mecie
torbę na przepak
elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu)
numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach zawodnika
ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie
upominki od sponsorów
udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej
pamiątkowy medal wraz z imiennym certyfikatem ukończenia maratonu (dla osób które ukończyły maraton )

 

Poza opłatą startową organizatorzy umożliwiają : zakup koszulki kolarskiej lub całego stroju kolarskiego ( koszulka + spodenki ) dla osób , które wniosą opłatę za koszulkę lub strój kolarski .Koszulki będą personalizowane .Przy rejestracji nalezy podać rozmiary koszulki i spodenek .

 

UWAGA ! Wpłatę  należy dokonać do 25 lipca  2022 na rachunek podany niżej. .Stroje i koszulki bedą  wówczas do odbioru wraz  w pakietami startowymi. Producent strojów  to Prinzwear http://prinzwear.com/ Koszulka 140,00 PLN Spodenki 210,00 PLN Srój Kolarski 350,00 PLN .Po tym terminie zamówienia nie  będą realizowane .

 

8. KARY

• brak potwierdzenia swojej obecności na PK* (w książce zawodnika lub na liście startowej PK*)
(kara czasowa 1 godz za każdy brak wpisu karta/lista) w przypadku zamknięcia PK - podbicie karty
na najbliższej stacji paliw/sklepie. W przypadku gdy zawodnik zapomni/zniszczy/zgubi kartę – potwierdzenia należy
dokonać na dowolnej kartce.
• brak widocznego dla kierowców numeru startowego – tył (plecy/plecak/sakwa); brak numeru na
kasku, brak świateł w nocy – (każdorazowo kara czasowa 1 godz)
• korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich na PK i poza PK, za wyjątkiem innych
zawodników, (każdorazowo kara czasowa 2 godz) (nie dotyczy kategorii TEAM, oraz w sytuacjach
uzyskania zgody sędziego głównego)
• korzystanie z podwiezienia (dyskwalifikacja)
• holowanie przez inny pojazd lub niezachowanie bezpiecznej odległości (kara czasowa do 12
godz)
• jazda w grupie powyżej 15 osób (kara czasowa 1 godz. dla każdego zawodnika z grupy)
• zaśmiecanie trasy wyścigu (każdorazowo kara czasowa 15 min)
• zgłoszenie organizatorowi przez służby porządkowe nieprzestrzegania przez zawodnika przepisów
ruchu drogowego, (kara czasowa 12 godz)
• zmiana trasy bez powiadomienia sędziego głównego i zgody organizatora (np. obwodnice, skróty itp. )
(za każdy pominięty 1 km trasy -15 minut)
• zjechanie z obszaru widoczności w trasy, lub zatrzymanie się poza wyznaczonymi miejscami bez
powiadomienia organizatora (kara czasowa 1 godz)
Kary porządkowe dotyczące sposobu poruszania sie po drogach
• jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (bezwzględna dyskwalifikacja)
• przejazd przez zamknięte rogatki kolejowe (kara czasowa 6 godz)
• jazda w nocy bez wymaganego oświetlenia (kara czasowa 1 godziny i
zatrzymanie do uzupełnienia brakującego oświetlenia)
• za każde stwierdzone naruszenie ustawy o ruchu drogowym uznaniowo (kara czasowa 15min –
12h)
otrzymanie od służb mundurowych informacji, ostrzeżenia, lub mandatu karnego za stwarzanie
bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia. (W zależności od wagi wykroczenia kara czasowa od
12 godz do dyskwalifikacji dla każdego z podanych nr zawodnika)
• jazda drogami ekspresowymi - kara czasowa 2 godz za każdy 1 km)
• przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle (kara czasowa 6 godz)• przekroczenie ciągłej linii, jazda pod prąd (od 1 godz do 12 godz).

Zgłaszanie protestów

• wszelkie protesty należy zgłosić do czasu oficjalnego zakończenie wyścigu (limitu czasu przejazdu
ostatniego zawodnika)
• protest zostanie rozpatrzony po wniesieniu kaucji 100PLN do sędziego głównego/organizatora. (W
przypadku potwierdzenia zasadności protestu kaucja zostanie zwrócona)
• jeden protest może dotyczyć 1 zdarzenia
• protest zostanie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie
*PK – punkt kontrolny

9. WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej

http://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia

 

Opłata rejestracyjna :  150 ,00 PLN na każdego uczestnika (W przypadku nie wniesienia opłaty terminie  7 dni od zgłoszenie  zgłoszenie zostanie wykreslone  z listy startowej) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa : 550,00 

Termin wpłaty: do 31.07.2022

Zgłoszenie osób towarzyszących

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: pasta party w piątek , ciepły posiłek w niedzielę ( impreza zakończeniowa) oraz umożliwia do korzystanie z infrastruktury BAZY.

•  do 31.07.2022; 80 PLN /os.

UWAGA !

Lista startowa i zapisy zostaną zamknięte 31 lipca 2022

 

10. REZYGNACJA

 

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

do 31.07.2022 Zwrot 100 % opłaty startowej. (wraz z opłatami za osoby towowarzyszące )

po 31.07.2022 Wpłaty nie będą zwracane.

 

Wpłaty - Nr rachunku :

 

Adam Huzar


62-045 Pniewy ul.Turowska 48


36 1240 1747 1111 0010 8680 6968


z dopiskiem DUŻY PIĘKNY ZACHÓD - HUZAR CUP 1001 km oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników !!!!!

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. •Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. Grupy startowe 

Indywidualny dobór w grupy startowe 

  • dobieranie się w grupy przez poszczególnych zawodników jest dozwolone
  • wsparcie własnego samochodu na całej trasie, na części, lub wyłącznie na punktach kontrolnych jest dozwolone
  • dozwolona jest także pomoc udzielana przez osoby nie będące zawodnikami (na trasie lub tylko na punktach kontrolnych )

Należy jednak pamiętać, że tak dobrane grupy będą miały status OPEN - TEAM .

Dzięki korzyści uzyskanej z doboru i wsparcia będą miały niższy limit czasu przejazdu.

W przypadku stwierdzenia takiego wsparcia bez wcześniejszego zgłoszenia – zawodnicy otrzymują regulaminową karę czasową .

Limity czasowe zostaną ustalone i uzgodnione indywidualnie .

Zgłaszanie dobieranych  grup startowych możę odbywać się  w nieprzekraczalnym terminie  do 15 .08.2022 .

Po tym terminie wszelkie sugestie co do składu grup nie będą przyjmowane .

 

13. INFORMACJE DODATKOWE .

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Henryk Huzar pod nr telefonu 603 94 28 70 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.