Regulamin 201 km Non Stop - rok 2022

  

EDYCJA III

Zapisy rozpoczną się 1 pażdziernika 2021 lub wcześniej .

 

REGULAMIN - MAŁY PIĘKNY ZACHÓD 201 km NON STOP - HUZAR - CUP

 

Limit startujących uczestników wynosi : 120 osób .

Kategoria Open 

DŁugość trasy około 212,2 km 

Limit Czasu 12 godzin 

 

ORGANIZATORZY

Henryk Huzar przy współpracy  Odjechani Team Pl. 

Komandor –

Sędzia Główny –

Sędzia Startu/Mety –                   

                                                                                                                                                                                            

TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ZAWODÓW

Mały Piękny Zachód "  201 km Non Stop " odbędzie się w dniu 14 maja 2022

Start OW Irena Tam gdzie zwsze  Ośrodek Wypoczynkowy Ewa i Jacek Niesulice

Meta OW Irena Tam gdzie zawsze Ośrodek Wypoczynkowy Ewa i Jacek Niesulice

 

NOCLEGI

OW KORMORAN Niesulice

OW IRENA  Tam gdzie zawsze Ośrodek Wypoczynkowy Ewa i Jarek Niesulice  :  tel. 503 751 483  mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Równocześnie tutaj znajdować się będzie :

  • Biuro Maratonu
  • Odprawa Techniczna

PROGRAM

13 maja 2022 / piątek/

Baza Maratonu - Ośrodek Wypoczynkowy IRENA - TAM GDZIE ZAWSZE Ośrodek Wczasowy Ewa i Jarek

w Niesulicach nad Jeziorem Niesłysz .

Start : Baza Maratonu Niesulice

Meta : Baza Maratonu Niesulice 

Harmonogram : 

13.05.2022 ( piątek )

godz. 10.00-20.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu

godz. 19.00- 20.00 – odprawa techniczna w Biurze Maratonu 

godz. 20.00-21.00 – wspólna kolacja .

14.05.2022( Sobota ) start  grup 6 osobowych co 5 minut .Start pierwszej grupy nastąpi o godz.08:00

14.05.2022 ( Sobota ) Uroczyste zakończenie w Bazie Wyścigu o godzinie 19:00 

Zamknięcie Maratonu godz. - zostanie podana później - limit czasu przejazdu to 12 godzin - fizycznie trasa wyniesie około 212,2 km

 

Maraton rozegrany  zostanie tylko w kategorii OPEN ( grupy 6 osobowe ) Grupy startowe będą ustalane LOSOWO 

 UWAGA ! 

Indywidualny dobór w grupy startowe :

dobieranie się w grupy przez poszczególnych zawodników jest dozwolone

wsparcie własnego samochodu na całej trasie, na części, lub wyłącznie na punktach kontrolnych jest dozwolone

dozwolona jest także pomoc udzielana przez osoby nie będące zawodnikami (na trasie lub tylko na punktach kontrolnych )

Należy jednak pamiętać, że tak dobrane osoby będą miały status OPEN - TEAM.

Dzięki korzyści uzyskanej z doboru i wsparcia będą miały niższy limit czasu przejazdu.

W przypadku stwierdzenia takiego wsparcia bez wcześniejszego zgłoszenia – zawodnicy otrzymują regulaminową karę czasową .

Limity czasowe zostaną ustalone i uzgodnione indywidualnie .

Zgłaszanie dobieranych grup startowych może odbywać się w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2022 .

Po tym terminie wszelkie sugestie co do grup startowych nie będą przyjmowane.

 

CEL ULTRAMARATONU

1.popularyzacja kolarstwa szosowego długodystansowego i turystyki rowerowej

2.sprawdzian wytrzymałości w długodystansowej jeździe na rowerze

3.promocja miejscowości oraz terenów powiatów Świebodzińskiego , Międzyrzeckiego, Sulęcińskiego,Słubickiego i Krosna Odrzańskiego przez które przebiega trasa zawodów

4.marketing i promocja sponsorów oraz organizatorów punktów kontrolnych

 

TRASA I ORGANIZACJA PRZEBIEGU ZAWODÓW

Trasa dla dystansu 201 km : Niesulice – Świebodzin – Lubrza - Boryszyn - Pieski - Kleszczewo - Bledzew - Lubniewice - Krzeszyce - Ośno Lubuskie - Sulęcin - Torzym - Korczyców - Krosno Odrzańskie - Skąpe - Niesulice .

 

Na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy max po 6 zawodników. Poszczególne grupy startują w odstępach co 5 minut.

 

Limit czasu dla dystansu 201 km wynosi 12 godzin.

 

Punkty Kontrolne dla dystansu 201 km , na których należy podbić kartę:

Start – Niesulice 

PK 1 – w okolicach Lubniewic - podany będzie w terminie póżniejszym

PK 2 – w okolicach Torzymia - podany będzie w terminie póżniejszym

PK 3 – w okolicach Krosna Odrzańskiego - podany zostanie w terminie późniejszym

Meta  – Niesulice 

Opis trasy wraz ze Śladem GPS  z naniesionymi punktami kontrolnymi uczestnicy mogą pobrać ze strony internetowej maratonu lub monitoringu trasy 201 km . Inne szczegółowe informacje uczestnicy otrzymają  na odprawie technicznej.

Uczestnik zawodów, który przerywa rywalizację z ważnych powodów ma obowiązek powiadomić organizatora. Należy podać miejsce, czas i przyczynę wycofania się z zawodów.

 

UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia i złożą organizatorowi oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym udział oraz o starcie na własną odpowiedzialność. Obowiązuje okazanie osobistego ubezpieczenia OC i NNW na czas zawodów lub podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia.

Obowiązkowe wyposażenie:

kask sztywny,

sprawny rower, wyposażony w oświetlenie przednie i tylne, zapasową dętkę, pompkę

dokument tożsamości

telefon komórkowy / numer podany w zgłoszeniu/

 

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia :

pakiet startowy

wieczorne spotkanie integracyjne przed startem

wsparcie żywieniowe oraz napoje na punktach kontrolnych / kanapki, drożdżówki, owoce, napoje zimne/ szczegóły na odprawie technicznej

ciepły posiłek, ciepłe i zimne napoje oraz prysznic, WC na mecie

elektroniczną mapę do urządzeń GPS / do pobrania ze strony zawodów/

pamiątkowy medal za ukończenie imprezy,

system monitorowania online każdego uczestnika

numery startowe na rower oraz na plecy zawodnika,

ubezpieczenie OC organizatora

upominki od sponsorów / w miarę możliwości/

 

Poza opłatą startową organizatorzy umożliwiają zakup koszulki kolarskiej lub całego stroju kolarskiego ( koszulka + spodenki ) dla osób , które wniosą opłatę za koszulkę lub strój kolarski .Koszulki będą personalizowane .Przy rejestracji nalezy podać rozmiary koszulki i spodenek .

UWAGA !

Wpłatę  należy dokonać do 31 marca 2022 na rachunek podany niżej. .Stroje i koszulki bedą  wówczas do odbioru wraz  w pakietami startowymi. Producent strojów  to Prinzwear http://prinzwear.com/  Koszulka - 140,00 - PLN Spodenki 210.00PLN Srój Kolarski 350,00 PLN. Po tym terminie zamówienia nie  będą realizowane.

 

WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonać poprzez internet  - podając dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej .

Rejestracja zgłoszenia http://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia

Opłata rejestracyjna 90 PLN 

W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia nie wniesienie opłaty spowoduje skreslenie z listy. - Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej.

Opłata startowa : 200,00 PLN - płatna do 15 .04 .2022

UWAGA ! 

Przyjmowanie zgłoszeń i wpłat upływa z dniem 15.04. 2022.

W tym dniu lista startowa zostanie zamknięta - bez względu czy zostanie osiągnięty limit zapisów czy też nie .

Lista startowa może zostać zamknięta wcześniej - gdy liczba uczestników przekroczy limit 120 osób ,którzy wnieśli obie opłaty - rejestracyjną i startową .

 

Zgłoszenie osób towarzyszących :

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek wieczorny w piątek, ciepły posiłek w sobotę  oraz jest uprawniona do korzystania z infrastruktury BAZY.

Wpłata do 15.04.2022 i wynosi 70,00 PLN /os.

 

Nazwa i Numer rachunku dla wpłat

Adam Huzar

62-045 Pniewy ul. Turowska 48 

36 1240 1747 1111 0010 8680 6968

z dopiskiem MAŁY PIĘKNY ZACHÓD Huzar Cup 201 km  oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników !!!!!

W przypadku rezygnacji ze startu w maratonie do dnia 15.04.2022 organizator zwraca kwotę startowego.

Po tej dacie startowe nie będzie zwracane.

 

RUCH DROGOWY

Maraton będzie przeprowadzany przy otwartym ruchu pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.

Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest: Henryk Huzar tel. 603 94 28 70 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Zawodnicy pokonują trasę samodzielnie. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i w punktach kontrolnych.

3. Na całej trasie zawodów obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Odstępstwo od tego zakazu powoduje dyskwalifikacje

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy w przypadku stwierdzenia przez służbę medyczną niezdolności do kontynuowania dalszej jazdy lub niestosowania się do przepisów regulaminu.

5. Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność na punktach kontrolnych oraz w napotkanych po drodze punktach handlowych.

6. Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponosi uczestnik maratonu.

7. Zawodnik który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w zawodach traci prawo do zwrotu wpisowego oraz wszystkich świadczeń związanych z opłata startowa.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na zawody oraz powrotu do domu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika maratonu osobom trzecim lub innym uczestnikom zawodów.

10. Każdy uczestnik zawodów bierze udział na własną odpowiedzialność.

11. Uczestnik maratonu w wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do zawodów akceptuje warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych organizatora oraz dla celów marketingowych imprezy. Zezwala także na zamieszczanie swojego wizerunku oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej organizatora ( zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 Nr 101 poz.926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczna zgodnie z Ustawa z dnia 18.07,2002 (Dz. U. 2002r. Nr144,poz. 1204).

12. Każdego uczestnika maratonu obowiązuje znajomość regulaminu zawodów.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Henryk Huzar  tel. 603 94 28 70 mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.