Regulamin Tour de Dolny Śląsk 701 km Non Stop - rok 2024

Regulamin Tour de Dolny Śląsk 701 km Non Stop - rok 2024

  

Tour de Dolny Śląsk imieniem Ryszarda Szurkowskiego 701 km Non Stop - to Wielki Hołd jaki możemy oddać Ryszardowi Szurkowskiemu kłaniając się nisko Jego Pamięci

EDYCJA I

Zapisy rozpoczną się : 1 września 2023

LIMIT STARTUJĄCYCH: 100 osób

KATEGORIA: Open - start w grupach 6 osobowych co 5 minut.

DŁUGOŚĆ TRASY OKOŁO: 725 km

LIMIT CZASU: 48 godz.

 

 

1. ORGANIZATOR

Henryk Huzar przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rowerzystów " Odjechani - TEAM.PL"

 

2. KOMITET ORGANIZACYJNY

Patronat Urząd Gminy Krośnice w Dolinie Baryczy 

 

Komandor: Henryk Huzar 

Sędzia główny:

Sędzia Mety:

Sędzia trasy:

 

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU

 

Termin: 07.09.2024 - 08.09.2024

Miejsce : Krośnice w Dolinie Baryczy 

 

Baza Maratonu: GOSiR Krośnicka Przystań PARK WODNY

Biuro Maratonu: GOSiR Krośnicka Przystań PARK WODNY oraz Stacja Krośnicka Kolej Wąskotorowa w dniu startu 

Start: Stacja Krośnicka Kolej Wąskotorowa

Meta: GOSiR Krośnicka Przystań PARK WODNY

 

Harmonogram:

06.09.2024 (piątek)

godz. 16.00-20.00 - rejestracja zawodników w Biurze Maratonu

godz. 19.30- 20.00 - odprawa techniczna w Bazie Maratonu

godz. 20.00-21.00 - wspólna kolacja w Bazie Maratonu

07.09.2024 (sobota)

godz. 07.00-08.00 - rejestracja zawodników w Biurze Maratonu

godz.08.00 - Start grup 6 osobowych co 5 minut.

08.09.2024 (niedziela)

Oficjalne Zakończenie godz. 20:00

Zamknięcie Maratonu - godz. zostanie podana później

Limit czasu przejazdu 48 godzin.

 

4. NOCLEGI

 lokalizacja zostanie przedstawiona w terminie do 30 czerwca  

 

5. CEL ULTRAMARATONU

Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.

Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości ponad 701 km Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.

Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne

 

Promocja gminy Krośnice w Dolinie Baryczy – tereny rodzinne Ryszarda Szurkowskiego i województwa dolnośląskiego

Promocja Muzeum Ryszarda Szurkowskiego w Krośnicach 

 

 

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 

W zakładce trasa umieszczono 2 warianty – który wariant zostanie wybrany - pojawi się komunikat do 31 lipca 2024 lub wcześniej.

Maraton "701 km Non Stop" wymagają bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.

Odbędzie się na terenie pagórkowato - górzystym z sumą przewyższeń około 7 500 m.

 

Na starcie uczestnicy podzieleni będą na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut.

Uczestników dla 701 km obowiązuje limit czasu: 48 godzin.

Punkt Kontrolny żywnościowy - ilość od 7 - 9 w zależności od możliwości organizacyjnych.

Lokalizacja punktów zostanie podana do 31 lipca lub wcześniej po dokonaniu wyboru wariantu i przejechaniu  trasy . 

Maraton zostanie rozegrany tylko w kategorii OPEN (grupy 6 osobowe). Grupy startowe będą ustalane LOSOWO

 

UWAGA !

Indywidualny dobór w grupy startowe:

dobieranie się w grupy przez poszczególnych uczestników jest dozwolone

wsparcie własnego samochodu na całej trasie, na części, lub wyłącznie na punktach kontrolnych jest dozwolone

dozwolona jest także pomoc udzielana przez osoby nie będące uczestnikami (na trasie lub tylko na punktach kontrolnych )

Należy jednak pamiętać, że tak dobrane osoby będą miały status OPEN -TEAM.

Dzięki korzyści uzyskanej z doboru i wsparcia będą miały niższy limit czasu przejazdu.

W przypadku stwierdzenia takiego wsparcia bez wcześniejszego zgłoszenia – uczestnicy otrzymują regulaminową karę czasową.

Zgłaszanie dobieranych grup startowych może odbywać się w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2024.

Po tym terminie wszelkie sugestie co do grup startowych nie będą przyjmowane.

Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać maraton powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.

Opis trasy oraz rozmieszczonych PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.

Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Maratonu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.

Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Maratonu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.

Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów.

 

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

Obowiązkowe wyposażenie:

 - kask sztywny,

 - oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone),

 - w dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone),

 - dowód osobisty,

 - telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu).

 

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 - wsparcie żywnościowe na 7-9 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem - woda, kawa, herbata, ciasto, owoce, batony)

 - wsparcie żywnościowe na DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, woda, owoce, ciasto, możliwość odpoczynku)

 - ciepły posiłek na mecie

 - torbę na przepak

 - elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu)

 - numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach zawodnika

 - ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie

 - upominki od sponsorów

 - udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej

 - pamiątkowy medal wraz z imiennym certyfikatem ukończenia maratonu (dla osób które ukończyły maraton).

Uwaga !

Poza opłatą startową organizatorzy umożliwiają zakup koszulki kolarskiej lub całego stroju kolarskiego (koszulka + spodenki) dla osób, które wniosą opłatę za koszulkę lub strój kolarski. Koszulki będą personalizowane. Przy rejestracji należy podać rozmiary koszulki i spodenek.

 

Wpłatę  należy dokonać do 31 lipca  2024 na rachunek podany niżej. .Stroje i koszulki bedą  wówczas do odbioru wraz  w pakietami startowymi. Producent strojów  to BCM Nowatex Vezuvio :   Koszulka 180,00   PLN Spodenki 180,00  PLN Srój Kolarski 360,00  PLN. Po tym terminie zamówienia nie  będą realizowane.  

 

Projekt stroju ( koszulka i spodenki ) ukaże się na stronie najpóźniej do 31 lipca  2024

 

8. KARY

- brak potwierdzenia swojej obecności na Punkcie Kontrolnym kara czasowa 1 godz. za każdy brak wpisu karta/lista w przypadku zamknięcia PK - podbicie karty

na najbliższej stacji paliw/sklepie. W przypadku gdy zawodnik zapomni/zniszczy/zgubi kartę, potwierdzenia należy

dokonać na dowolnej kartce.

- brak widocznego dla kierowców numeru startowego ? tył (plecy/plecak/sakwa); brak numeru na kasku, brak świateł w nocy ? (każdorazowo kara czasowa 1 godz.)

- korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich na PK i poza PK, za wyjątkiem innych zawodników, (każdorazowo kara czasowa 2 godz.) (nie dotyczy kategorii TEAM, oraz w sytuacjach uzyskania zgody sędziego głównego)

- korzystanie z podwiezienia (dyskwalifikacja)

- holowanie przez inny pojazd lub niezachowanie bezpiecznej odległości (kara czasowa do 12 godz.)

- jazda w grupie powyżej 15 osób (kara czasowa 1 godz. dla każdego zawodnika z grupy)

- zaśmiecanie trasy wyścigu (każdorazowo kara czasowa 15 min)

- zgłoszenie organizatorowi przez służby porządkowe nieprzestrzegania przez zawodnika przepisów ruchu drogowego, (kara czasowa 12 godz.)

- zmiana trasy bez powiadomienia sędziego głównego i zgody organizatora (np. obwodnice, skróty itp. ) - (za każdy pominięty 1 km trasy -15 minut)

- zjechanie z obszaru widoczności w trasy, lub zatrzymanie się poza wyznaczonymi miejscami bez powiadomienia organizatora (kara czasowa 1 godz.)

Kary porządkowe dotyczące sposobu poruszania się po drogach

- jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (bezwzględna dyskwalifikacja)

- przejazd przez zamknięte rogatki kolejowe (kara czasowa 6 godz.)

- jazda w nocy (21:00- 5:00) bez wymaganego oświetlenia (kara czasowa 1 godziny i zatrzymanie do uzupełnienia brakującego oświetlenia)

- za każde stwierdzone naruszenie ustawy o ruchu drogowym uznaniowo (kara czasowa 15min - 12h)

- otrzymanie od służb mundurowych informacji, ostrzeżenia, lub mandatu karnego za stwarzanie bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia. (W zależności od wagi wykroczenia kara czasowa od 12 godz. do dyskwalifikacji dla każdego z podanych nr zawodnika)

- jazda drogami ekspresowymi - kara czasowa 2 godz. za każdy 1 km)

- przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle (kara czasowa 6 godz.)

- jazda w grupie więcej niz. poboczem + prawym pasem drogi (z wyjątkiem zmiany pasa ruchu podczas skrętu w lewo) (kara czasowa 1 godziny)

- przekroczenie ciągłej linii, jazda pod prąd (od 1 godz. do 12 godz.).

Zgłaszanie protestów

- wszelkie protesty należy zgłosić do czasu oficjalnego zakończenie wyścigu (limitu czasu przejazdu ostatniego zawodnika)

- protest zostanie rozpatrzony po wniesieniu kaucji 100,00 PLN do sędziego głównego/organizatora. W przypadku potwierdzenia zasadności protestu kaucja zostanie zwrócona.

- jeden protest może dotyczyć 1 zdarzenia

- protest zostanie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie

 

9. WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej : 

https://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia/zgloszenia-tour-de-dolny-slask

Opłata rejestracyjna ; 150,00 PLN płatna w terminie do 7 dni od zgłoszenia, po tym terminie nastąpi skreślenie z listy startowej.

Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej.

Opłata startowa ; 500,00 PLN płatna do 30.06.2024... po tej dacie 600,00 PLN.

W dniu 31.07.2024 lista startowa zostanie zamknięta - bez względu czy zostanie osiągnięty limit zapisów czy też nie.

Lista startowa może zostać zamknięta wcześniej - gdy liczba uczestników przekroczy limit 100 osób, którzy wnieśli obie opłaty: rejestracyjną i startową.

Zgłoszenie osób towarzyszących osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: pasta party w piątek, ciepły posiłek w niedzielę (impreza  zakończeniowa) oraz umożliwia do korzystanie z infrastruktury BAZY. Do 30.06.2024 ; 90,00 PLN /os. po tej dacie 100,00 PLN/os.

Wpłaty

Nr rachunku:

Henryk Huzar

62-045 Pniewy ul. Turowska 48

31 1020 4128 0000 1702 0177 4090

z dopiskiem Tour de Dolny Śląsk 701 km oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników !!!!!

 

10. REZYGNACJA

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie do 31.07.2024 nastąpi zwrot całej opłaty startowej, po tym terminie opłaty startowe nie będą zwracane.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.

Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.

Uczestnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.

Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy uczestnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu maratonu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.

Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

RUCH DROGOWY

Maraton będzie przeprowadzany przy otwartym ruchu pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego.

W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.

Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

 

 

12. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Henryk Huzar pod nr telefonu 603 94 28 70 lub pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.