Zapisy na ultramaraton Tour de Dolny Śląsk - 701 km

  • Numer telefonu do osoby kontaktowej w przypadku sytuacji awaryjnejWyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

Oświadczam że zapoznałem/am się i akceptuje regulamin Tour de Dolny Śląsk dostępny na stronie pieknyzachod.eu

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych publikowanych na stronie oraz w mediach społecznościowych organizatorów Tour de Dolny Śląsk

Uwaga

  • Opłatę rejestracyjną zgodnie z regulaminem  należy uiścić w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia. W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostanie automatycznie anulowane.
  • Opłata startowa winna być opłacona w terminie wyznaczonym w regulaminie.  Nie wniesienie opłaty startowej powoduje wykasowanie danych z systemu